Utrzymywanie dużej ilości zasobów i szacowanie ich dostępności, stanowi poważne wyzwanie dla współczesnych instytucji. Personelowi często powierza się zadanie odnajdywania sprzętu, co bywa czasochłonne i generuje dodatkowe koszty. Aby temu zapobiec, rozwiązanie umożliwia określenie położenia posiadanych zasobów oraz sprzętów przypisanych do danego pracownika. Informacje te przekazywane są w czasie rzeczywistym.

Zalety zastosowania:
– Skrócenie czasu ustalania lokalizacji osób i urządzeń
– Zapewnienie o tym, że urządzenie znajduje się w wyznaczonym miejscu
– Dostarczanie danych do analiz i optymalizacji
– Prewencja przed kradzieżą i utratą sprzętów
– Zapewnienie bieżącego dostępu do posiadanych zasobów
– Zwiększenie efektywności pracy personelu
– Redukcja ilości odpadów
– Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy

Przykłady zastosowania:

– Szpitale: Asset Tracking znajduje swoje zastosowanie w placówkach medycznych. Dzięki funkcji stałego monitorowania, określana jest rzeczywista lokalizacja personelu i pacjentów. Stały dostęp do danych, pozwala na rozpoznanie aktualnego stanu pacjenta, a w razie jego zasłabnięcia lub upadku, wysyłane zostaje powiadomienie. Podczas wizyt, odwiedzający mogą skorzystać z własnych telefonów lub tabletów, aby zlokalizować położenie pacjenta, bez konieczności pozyskiwania informacji od personelu placówki. Wdrożenie Asset Trackingu pozwala na wykrycie wszelkich niedoborów przechowywanych środków w stosunku do realnego zapotrzebowania. Praktyczną funkcjonalnością jest ustalanie terminów przydatności spożycia poszczególnych leków, czy też określanie lokalizacji kosztownych lekarstw. Odnosi się to także do instrumentarium chirurgicznego, w celu zapewnienia o kompletności akcesoriów oraz dostarczeniu informacji o terminach ostatnich sterylizacji.

– Magazyn i logistyka: Asset Tracking ma szerokie spektrum zastosowań w przestrzeni magazynowej i logistyce. Odnosi się do całego łańcucha dostaw, począwszy od dostarczenia materiałów oraz po stadium końcowe, jakim jest dystrybucja. Z chwilą, gdy pojazd z załadunkiem przekracza próg magazynu, transportowany towar jest identyfikowany i umieszczany na właściwej platformie. Procedura identyfikacji stosowana jest także w odniesieniu do personelu i przypisanych do nich sprzętów, w celu monitorowania efektywności pracy i nawigacji. Ważnym elementem przestrzeni magazynowej są wózki widłowe. Używane na terenie obiektu wózki są oznaczane i nawigowanie w taki sposób, aby zapewnić, że każdy z nich porusza się wyznaczoną trasą, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wewnętrzny system nawigacji dostarcza dane o obecnym stanie magazynowym i lokalizacji zapasów, skracając w ten sposób czas poszukiwań. W ten sposób, Asset Tracking zapewnia, że dane zasoby umieszczane są we właściwym miejscu.

– Produkcja: Asset Tracking zwiększa poziom kontroli nad procesami produkcyjnymi, redukując przy tym nakład pracy, koszty i czas. Dzięki automatycznej i dokładnej identyfikacji zasobów materialnych możliwa jest optymalizacja każdego etapu produkcji. Usprawnienie działania linii produkcyjnej wymaga kompleksowego monitoringu, podczas którego wykrywa się potencjalne błędy i zapewnia, aby cały proces realizowany był zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i jakości. W całym procesie produkcji istotną rolę odgrywają także pracownicy. Osoby zatrudnione, wyznaczone do wykonania określonych zadań, są monitorowane pod względem wypełniania obowiązków i efektywności pracy. Funkcjonalność dotyczy także stanowienia kontroli, by przy wykonywaniu powierzonych zadań zapobiegać gubieniu przypisanych do pracowników narzędzi lub przeciwdziałać niepożądanej wymianie oprzyrządowania między członkami zespołu.

– Archiwa i biblioteki: Takie zasoby jak: dokumenty, artykuły i książki, wymagają właściwej organizacji i znakowania. Asset Tracking sprawdza się przy gromadzeniu danych dotyczących przechowywanych materiałów oraz ustalania ich dokładnej lokalizacji. Agregowane informacje pozwalają na skatalogowanie plików i zapobieżenie ich kradzieży lub zagubieniu. System wspomaga także sprawny przepływ książek, dokumentów i innych zasobów w obrębie placówki. Zastosowanie wykracza poza teren instytucji, gdyż dzięki wdrożeniu Asset Trackingu znacząco poprawia się proces wypożyczania/zwrotu książek oraz określania kto w danym momencie przetrzymuje dany materiał. Co więcej, skraca się czas obiegu zasobów, dzięki wprowadzeniu stanowisk samoobsługowych monitorowanych i zarządzanych przez system.

Schemat działania:

Asset Tracking jest kompleksowym rozwiązaniem oferowanym w modelu usługowym (SaaS – Software as a Service) lub modelu wdrożeniowym. W jego skład wchodzą nadajniki (etykiety RFID) i odbiorniki (IoT Hub) połączone z bazą danych w chmurze (Platforma IoT). Nadajniki zainstalowane są na monitorowanych obiektach. Informacje o lokalizacji gromadzone są przez IoT Hub, zainstalowane w wybranych, strategicznych miejscach, takich jak pokoje, korytarze i punkty przechowywania zasobów. Po przekazaniu danych przez IoT Hub do Platformy IoT, informacje stają się dostępne online za pośrednictwem przeglądarek internetowych i aplikacji mobilnych. Ponadto, Platforma IoT umożliwia łatwą kontrolę i zarządzanie zasobami dzięki wbudowanej funkcji definiowania prostych reguł sterujących i powiadomień.

Formularz kontaktowy

  Dane teleadresowe

  CLS Digital
  ul. gen. T. Kutrzeby 16g/142
  61-719 Poznań
  NIP: 9721071644

  biuro@kartaplastikowa.pl
  kartaplastikowa.pl
  clsdigital.pl
  legitymacjeuczniowskie.pl