ul. gen. T. Kutrzeby 16g/142
61-719 Poznań

tel. 61 222 49 03
tel. 61 222 49 04

e-mail: biuro@kartaplastikowa.pl
www.kartaplastikowa.pl
www.clsdigital.pl