Technologia RFID z powodzeniem może być wykorzystywana w prawie każdej branży do identyfikowania, śledzenia i monitorowania obiektów z dużą dokładnością – wskaże, gdzie dany obiekt się znajduje i jaki jest jego stan techniczny. Jako element nowoczesnego systemu informatycznego, również w konwencji nowoczesnych systemów Internetu Reczy (Internet of Things – IoT), może automatycznie wykrywać obiekty i na podstawie odczytanych informacji podejmować odpowiednie działania.

Wymienione możliwości technologii RFID wykorzystuje się na wiele różnych sposobów, takich jak:

 • trwałe oznakowanie i inwentaryzacja majątku firmy, środków trwałych i wyposażenia – jest odporne na działanie czynników zewnętrznych, a ponadto rozwiązuje problem dokładnego oznaczenia, szybkiego odczytu i prawidłowej identyfikacji maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi;
 • magazynowanie i logistyka surowców, wyrobów, materiałów – umożliwia automatyzację wielu procesów, kontrolę prawidłowego przepływu materiałów na linii produkcyjnej i w łańcuchu dostaw;
 • elektroniczne systemy Kanban – automatyzacja dostaw na linii produkcyjnej. Dzięki RFID mniejsza liczba pracowników może obsłużyć więcej stanowisk pracy;
 • znakowanie i ewidencja narzędzi – sprawna obsługa wypożyczalni oszczędza czas pracowników i przyśpiesza produkcję;
 • kontrola terminów przeglądów technicznych, dopuszczeń i legalizacja przyrządów pomiarowych;
 • zabezpieczenie maszyn i urządzeń przed nieautoryzowanym dostępem;
 • śledzenie opakowań zwrotnych, znaczenie kontenerów, palet z towarem, surowcem i wyrobami gotowymi – dzięki trwałemu oznakowaniu i zautomatyzowanej ewidencji komputerowej opakowania zwrotne są nadzorowane u klientów i sprawnie rozliczane;
 • trwałe i wygodne w odczytaniu znakowanie ubrań roboczych oddawanych z zakładów przemysłowych do pralni;
 • ewidencja, zabezpieczenie i śledzenie historii dostępu do kluczy do pomieszczeń;
 • oznakowanie dokumentów i dokumentacji w celu ich przechowywania oraz sprawnego wyszukiwania na półce;
 • kontrola dostępu do zabezpieczonych obszarów zakładu;
 • zabezpieczenie przed wypadkami i kontrola dostępu, np. w formie odcięcia zasilania do maszyn i urządzeń.

Tagi RFID, a kody kreskowe

Tagi RFID wyeliminowały problem niskiej trwałości kodów kreskowych i ich podatności na zabrudzenie oraz fizyczne zniszczenie. Są o wiele bardziej wytrzymałe. Można ich używać przez wiele lat, bez ryzyka utraty danych. Kolejną ich zaletą jest to, że mogą być przymocowane do obiektu w sposób dyskretny, a odczyt danych nie wymaga szukania tagu – wystarczy tylko, aby oznakowany obiekt i jego tag znalazł się w zasięgu pola radiowego czytnika poprzez samo zbliżenie.

Znaczniki RFID:

 • nie wymagają bezpośredniego zetknięcia czytnika z tagiem – wszystko odbywa się na odległość, zbliżeniowo (do kilkunastu metrów) przez namierzenie czytnikiem skanowanego obiektu;
 • umożliwiają odczyt nawet 100 przedmiotów jednocześnie w ciągu zaledwie 1 sekundy;
 • w przypadku zabrudzenia znaczników olejem, smarem, pyłem dane nadal są sczytywane poprawnie;
 • nie ulegają uszkodzeniu przez długie lata aktywnego użytkowania;
 • są praktycznie niewrażliwe na niesprzyjające czynniki zewnętrzne i mogą być stosowane nawet przy wysokich temperaturach, np. do znakowania wyrobów w lakierni;
 • mogą być przytwierdzone do narzędzi i urządzeń, jak formy odlewnicze, matryce, uchwyty, elektronarzędzia, i nie ulegają zatarciu czy zniszczeniu;
 • w porównaniu z kodami kreskowymi są dokładniejsze i umożliwiają przechowywanie większej ilości danych.

Praktyczne możliwości, różnorodność i wielość uzyskiwania danych, a także wieloletnie stosowanie bez ryzyka utraty cennych informacji w wyniku zniszczenia znacznika są niewątpliwymi zaletami stosowania systemu RFID.

Źródło: „www.utrzymanieruchu.pl”

Formularz kontaktowy

  Dane teleadresowe

  CLS Digital
  ul. gen. T. Kutrzeby 16g/142
  61-719 Poznań
  NIP: 9721071644

  biuro@kartaplastikowa.pl
  kartaplastikowa.pl
  clsdigital.pl
  legitymacjeuczniowskie.pl